Novinky

Kurzy jazdenia 

Jazdecká škola Farma Jack Vám ponúka možnosti jazdenia a jazdeckého výcviku pod profesionálnym dohľadom. Podľa schopností prispôsobíme tréningový a výukový proces každému individuálne.

Ponúkame Vám ucelené jazdecké kurzy a samostatné hodiny. Podľa schopností jazdca ponúkame aj vychádzky do prírody a netreba zabudnúť na jazdy na koči. 

Základný cenník:

Druh jazdy čas cena
Vodenie na koni 1 hod. 20 €
Jazda na koni s lektorom (cvičisko) 1 hod. 20 €
Vychádzka na koni (v prírode) 1 hod. 50 €
Jazda na koči  1 hod. 100 €

Každú hodinu jazdenia je potrebné dopredu objednať na presný deň a hodinu 

Telefonicky:  0911 613 698, 0902 631 454
alebo e-mailom: spravca@kmz-farmajack.sk

Jazdecký klub

Ak máte záujem o hodiny jazdenia zadarmo, môžete si ich odpracovať ako členovia nášho klubu. Podmienkou je pravidelná návšteva farmy (podľa dohody) niekoľkokrát týždenne, spojená s prácou okolo koní a areálu. 

Špeciálny cenník:

Týždňový kurz jazdenia

 • 6 tréningových hodín           Cena: 100€
 • Hodiny je možno rozdeliť na 6x1 hod (6 dní po 1 hodine) alebo 3x2 (3 dni po 2 hodinách) do týždňa (Po-Ne).

Vychádza na koni v prírode

 • V prípade že máte záujem o vychádzku dlhšiu ako jedna hodina, za nasledujúce hodiny zaplatíte menej.
  • 1. hodina = 50 €
  • 2. hodina = 40 €
  • 3. hodina = 30 €
  • Každá ďalšia hodina = 30 € 

Jazda na koči

 • V prípade že máte záujem o jazdu na koči dlhšiu ako jedna hodina, za nasledujúce hodiny zaplatíte menej.
  • 1. hodina = 100 €
  • 2. hodina = 80  €
  • 3. hodina = 60 €
  • Každá ďalšia hodina = 60 €
 • V prípade, že budete chcieť počas jazdy z koča vystúpiť, sa za čakanie platí 50 €.
 • Ak máte záujem o jazdu na slávnostne vyzdobenom koči (svadba, oslava...) 
  • 1 hodina = 200 €