Cena Farmy Jack

 • Cena Farmy Jack 2011

  V tradičnom septembrovom termíne sa konali v prekrásnom horskom prostredí Veľkej Fatry vytrvalostné preteky organizované Farmou Jack. Aj tento rok si jazdci mohli užiť nádherné slnečné počasie a príjemnú trať v krásnych slovenských horách. Možno aj nevhodný termín súťaže, ktorý sa prekrýval s pretekmi v českom Moste spôsobil nižšiu účasť koní ako na tomto podujatí býva zvykom. Aj napriek tomu boli dobre pripravené 4 súťaže  a celkom sa na štart postavilo 16 jazdeckých dvojíc.

  Veterinárna prehliadka sa začala v skorých ranných hodinách v zložení trojčlennej veterinárnej komisie pod vedením MVDr. Horeckého.

  Na štart najdlhšej súťaže vytrvalostného dostihu na 80 km sa postavili 3 seniorské dvojice a dve juniorky. Víťazkou tejto súťaže sa stala Sandra Szedmáková s kobylou Al Káhira s priemernou rýchlosťou 15,26 km/hod. Na druhom mieste dobehla Silvia Potočná s koníkom Gamaar a na traťom Miriam Cuharová s kobylou Durcas. V juniorskej súťaži zvíťazila Karolína Sojková s kobylou Stars Misi s priemernou rýchlosťou 15,259 km/hod, druhé miesto obsadila Juliana Vozáriková s koňom Brego.

  Vytrvalostného dostihu na 60 km sa zúčastnili tri jazdecké dvojice a najrýchlejšie sa trať podarilo prekonať Soničke Prikrilovej s krásným poľským arabom Gambirom s priemernou rýchlosťou 14,42 km/hod. Druhé a tretie miesto si rozdelili oddielové kolegyne z JK Tini Dana Stručková a Jaroslava Karbanová, ktoré sedlali  amerických quarter horse.

  Najviac bola obsadená vytrvalostná súťaž na 40 km, ktorej sa zúčastnilo 6 dvojíc a 4 súťaž úspešne dokončili. V najlepšom čase sa to podarilo domácej jazdkyni Chantal Frankovej s koňom Shagan s priemernou rýchlosťou 14,986 km/hod. Na druhom mieste dobehla Lucia Rovná na koni Wahira z Monty Ranča s primernou rýchlosťou 14,736 km/hod a na treťom mieste skončila Ivana Repaská s kobylkou Wiktória s priemernou rýchlosťou 14,490 km/hod.

  Verejný tréning na 40 km úspešne prešiel najmladší účastník Adam Lovas s koňom Saturn 3 s peknou priemernou rýchlosťou 14,544 km/hod.

  Obrovský pohár za Cenu kondície, ktorú do súťaže venoval sponzor VK-Drcman (výrobca krmív) si odniesla juniorka Karolína Sojková s koňom Stars Misi. Jazdci boli za svoje výkony odmenený aj vecnými cenami od sponzorov a pre koníky si odviezli  krmivo od českej firmy VK-Drcman.

  Vďaka za usporiadanie ďalšieho vytrvalostného podujatia patrí určite organizátorom, sponzorom, rozhodcom a veterinárnej komisii. Veríme, že o rok sa stretneme opäť a vo väčšom počte.