Novinky

Kurzy jazdenia 

Jazdecká škola Farma Jack Vám ponúka možnosti jazdenia a jazdeckého výcviku pod profesionálnym dohľadom. Podľa schopností prispôsobíme tréningový a výukový proces každému individuálne.

Ponúkame Vám ucelené jazdecké kurzy a samostatné hodiny. Podľa schopností jazdca ponúkame aj vychádzky do prírody a netreba zabudnúť na jazdy na koči. 

Základný cenník:

Druh jazdy čas cena
Vodenie na koni   1 hod. 20 €
Jazda na koni s lektorom (cvičisko)   1 hod. 20 €
Vychádzka na koni (v prírode)   1 hod. 40 €

Každú hodinu jazdenia je potrebné dopredu objednať na presný deň a hodinu 

Telefonicky:  0904860520
alebo e-mailom: spravca@farmajack.sk

Jazdecký klub

Ak máte záujem o hodiny jazdenia zadarmo, môžete si ich odpracovať ako členovia nášho klubu. Podmienkou je pravidelná návšteva farmy (podľa dohody) niekoľkokrát týždenne, spojená s prácou okolo koní a areálu. 

Špeciálny cenník:

Kurz jazdenia

 • 5 tréningových hodín           Cena: 95€
 • 10 tréningových hodín         Cena: 180€

Vychádza na koni v prírode

 • V prípade že máte záujem o vychádzku dlhšiu ako jedna hodina, za nasledujúce hodiny zaplatíte menej.
  • 1. hodina = 40 €
  • 2. hodina = 30 €
  • 3. hodina = 20 €
  • Každá ďalšia hodina = 20 € 

Jazda na koči

 • V prípade že máte záujem o jazdu na koči dlhšiu ako jedna hodina, za nasledujúce hodiny zaplatíte menej.
  • 1. hodina = 100 €
  • 2. hodina = 80  €
  • 3. hodina = 60 €
  • Každá ďalšia hodina = 60 €
 • V prípade, že budete chcieť počas jazdy z koča vystúpiť, sa za čakanie platí 50 €.
 • Ak máte záujem o jazdu na slávnostne vyzdobenom koči (svadba, oslava...) 
  • 1 hodina = 200 €