Dýchací aparát koňa

Fyziologia dýchacieho aparátu koňa

Frekvencia dychu - počet nádychov  a výdychov za 1 min. , fyziol . 8 – 16, záleži však aj od iných faktorov

Rytmus dychu - pravidelné striedanie nádychu a výdychu v pomere 1 : 1,8  v kľudovom stave

Typ dychu - fyziologické – rovnaký nádych a výdych

Dyspnoe - poruchy frekvencie, rytmu a typu dychu

Ventilácia pľúc - výmena vzduchu v pľúcach  počas nádychu (inspíria) a výdychu (expíria)

Respiračný objem vzduchu - objem pri jednom nádychu a výdychu (asi 4 l vzduchu na 500 kg koňa), t.j. pri 8 – 16 dychov za min. 32 – 64 l vzduchu za min, t.j. za 1 hod. 1920 – 3840 l vzduchu .

Vitálna kapacita pľúc - 30 l/ 500kg koňa (jeden nádych)

Všetky patologické procesy  na dýchacom aparáte (prekonané zápaly pľúc, fibrózy, edém...) znižujú vitálnu  kapacitu pľúc čo sa prejaví zvýšenou frekvenciou dychu a nedostatočným výkonom koňa.

Anémia – chudokrvnosť svojim malým počtom červených krviniek, tiež znižuje výkon koňa pre nižší transport kyslíka do svalov.

Obranné mechanizmy pľúc:

 • kašeľ
 • kýchanie
 • mukociliarny transport
 • tracheobronchiálna sekrécia
 • protilátková a protimikróbna obrana

Ochorenia dýchacieho aparátu koňa

Po pohybovom aparáte druhý najviac postihnutý systém u koní.

Dýchacia sústava zabezpečuje kontakt bezprostredne  s vonkajším svetom.

Príčiny poškodenia DS:

 • mechanické
 • virusové (chrípka, rhinopneumonia,...)
 • mikrobiologické (streptokoky, rhodoccocus,...)
 • plesne (aspergiloza,...)
 • parazitárne (strongyloza, škrkavky,...)
 • alergické (polyfaktoriálne,...)
 • toxické (čpavok...)
 • neurologické
 • metabolické (ukladanie vápnika do pľúcneho tkaniva)
 • termické

Cieľ terapie pri ochoreniach dýchacej sústavy je liečiť priamo príčinu.

Prvý predpoklad úspešnej liečby a prevencia vzniku ochorenia je

„dobrá  zoohygiena prostredia“

Najčastejšie ochorenia DA:
HDC – Horné dýchacie cesty

Nosa

 • Zápal nosovej sliznice (Rhinitida) – akutny, chronicky, hnisavý, alergicky, mykotický
 • Krvácanie z nosa (Epistaxis) – cieva, sliznica, cudzi predmet, parazit, nador, polyp,
 • Choroby vedľajších dutín:  zápal  dutín (Sinusitída)

Vzdušný vak

 • Zápal vzdušného vaku
 • Plesňové postihnutie vzdušného vaku (Aspergilus)

Nosohltan a hrtan

 • •    Razštep podnebia
 • •    Laryngitída - 
 • •    Opuch hrtana zapal, alergie, uštipnutia, novotvary
 • •    Obrna nervu hrtana – z 98% je ľavostranná – pískanie
 • •    Paréza hrtana – chrčanie pri kŕmení alebo erdžaní

Nádory, Polypy, Cysty

Priedušnica (Trachea)

 • Zápal trachey (Tracheitis)
 • Zúženie trachey – vrodené , získané zápaly, alergie, nádory, tlakom z okolia
 • Kolaps trachey – deformácia prstencov trachey
DDC – Dolné dýchacie cesty
 • Zápal priedušiek – Bronchitída
 • Zápal pľúc – Pneumonia
 • Emfyzém pľúc  (Rozdutie)-  nahromadenie vzduchu v pľúcach s porušením alveol (ireverzibilný emf.)

Zápaly: viď všetký príčiny vyššie uvedené

Alergie: takmer na všetko čo je v okolí koní

COPDChronická Obštrukčná Pľúcna choroba

 • V anamnéze – prekonané, opakované, nedoliečené zápaly DA, a/alebo neskoršie alergie
 • Na 70% je na alergickom  podklade, časom vedie k dýchavičnosti (zrýchlené dýchanie, dýchavičná brázda za poslednými rebrami, prípadne dvojfázový výdych)
Symptómy ochorení DA
 • Kašeľ
 • Výtok z nosa
 • Zrýchlený dych 
 • Zmena rytmu dychu
 • Potenie
 • Intolerancia záťaže

Kašeľ:

 • vlhký (produktívny) – expektorancia
 • suchý (neproduktívny) – antitusika, mukolytika
 • dráždivý  - antitusika, mucilaginoza
 • záchvatovity – antitusika, spazmolytika

Výtok z nosa:

 • z HDC (nosové dutiny, konchy, vzduchový vak) väčšinou jednostranný výtok
 • z DDC (priedušnica, priedušky, terminálne bronchy – alveoly)

charakter výtoku:

 • číry, vodnatý
 • biely riedky, hustý
 • žltý riedky, hustý
 • smotanovitý
 • gangrenózny , páchnuci
 • krvavý
 • penový
 • tráva, kúsky krmiva

akútne ochorenia - (chrípka, nasleduje sekundárne inf.) – antiflogistika, imunostimulancia, expektorancia

chronické ochorenia - vedú k COPD nakoniec k dýchavičnosti

Cieľom Fytoterapie pri ochoreniach Dýchacieho aparátu koňa je podporiť vlastné obranné mechanizmy organizmu!